Bekijkdezevideo - Gebruiksvoorwaarden
x

Gebruiksvoorwaarden Upload Video

De service verleend door de websiteBekijkDezeVideo.nl, is eigendom van het bedrijf PSYCODE S.r.l.s., zij geven de mogelijkheid aan de gebruikers om gratis hun video's en eventuele inhoud te uploaden en zichtbaar te maken voor andere gebruikers.

De eigendomsrechten van de video en de inhoud ervan zijn het eigendom van de gebruiker die de video upload, en hij/zij is verantwoordelijkheid voor de gevolgen van publicatie.

BekijkDezeVideo.nl (in het vervolg afgekort als BDV) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de publicatie en verspreiding van de inhoud geüpload door gebruikers.

De verantwoordelijkheid voor het uploaden en de publicatie is ten laste van de gebruiker, die door gebruik van de diensten erkent en garandeert dat:

 1. Hij/ zij ouder is dan 18 jaar.

 2. De video's en geüploade inhoud zijn enkel orginele beelden en de gebruiker is de eigenaar van het auteursrecht, of in het bezit van vergunningen, licenties en vergunningen om het materiaal op te uploaden op BDV.

 3. Bezit volgens de wettelijke normen de video en gerelateerde content die hij/zij wil publiceren.

 4. Als leverancier van de inhoud, is de gebruiker er verantwoordelijk voor dat het door hem verspreide materiaal niet in strijd is met auteursrechten, moraal of goede zeden, publicatierechten of intellectuele eigendomsrechten van derden (televisie, film, reclame, enz.), geen aanstoot vormt voor personen (laster, belediging, enz.) of een schending is van privcayrechten van de persoonsgegevens van derden, strijdig is met de openbare orde en goede zeden (het loven van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, verspreiding van kinderpornografie of godlasterlijke inhoud, enz.). Indien één van deze omstandigheden zich voordoen, zal Bekijkdezevideo de inhoud zonder de noodzaak voor officiële bekendmaking verwijderen en de gebruiker in eigen persoon specifieke sancties opleggen aangaande de inhoud waartegen bezwaar wordt gemaakt.

 5. In het bezit te zijn van de disclaimers en toestemming heeft van alle betrokken personen, en de verklaring dat deze personen tevens instemmen met de verspreiding en het gebruik van de inhoud en dat daarom noch de video met de overeenkomstige inhoud, noch de reproductie door BDV een schending betreft van de rechten van derden.

 6. Hij/ zij is zich bewust dat BDV geen enkele plicht heeft om toezicht te houden en de video te controleren.

 7. De verzending van de video en eventuele bijbehorende informatie (titel en omschrijving) omvat de overdracht van het recht aan BDV om de licentie te gebruiken, aanpassen, wijzigen, publiceren, reproduceren en uitvoeren van de video's en extra content, in welke media formats en via elk platform of kanaal dat BDV nodig acht voor diensten en commerciële activiteiten en / of reclame, ze hebben tevens het recht ondertitels en vertalingen toe te voegen of uit te voeren zonder toestemming van de gebruiker. De licentie is een wereldwijde, niet-exclusieve, en zonder vergoeding voor de auteur door BDV, tevens heeft BDV het recht de video over te dragen aan een derde partij (sublicentie).

 8. Hij/ zij doet afstand van alle rechten, zonder enkel recht te hebben op een claim, tijdens de duur dat de video op BDV staat is de inhoud van de video's eveneens als de bijbehorende content of van andere gebruikers, deze kan tevens worden verwijderd door BDV op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en met volledige en absolute discretie, in geval deze niet-conform en / of in strijd met deze voorwaarden en / of de rechten zijn van derden.

 9. Hij/ zij is zich ervan bewust dat voor het uploaden en het plaatsen van video's van minderjarigen BDV de schriftelijke toestemming van de ouders noodzakelijk is.

 10. Hij/zij is zich ervan bewust dat de kosten gemaakt voor het laden (op internet) voor rekening zijn van de gebruiker.

 11. Na het laden, doet de gebruiker afstand van alle vorderingen, rechten en juridische stappen tegen BDV met betrekking tot de video's en de inhoud die ermee verbonden zijn in geval dat informatie onvolledig, onjuist, onwaar en / of in strijd met hun rechten van derden.

 12. Hij/zij is zich bewust dat in het geval dat BDV en/of de gelieerde ondernemingen door derden zijn betrokken bij gerechtelijke acties of beschermende maatregelen als gevolg van het gebruik van onjuiste of buitenrechtelijke diensten door de gebruiker, dan zal deze moeten garanderen aan BDV en/of de gelieerde ondernemingen dat deze de geleden schade zal compenseren, en de eventuele kosten, lasten en uitgaven die BDV en/of de gelieerde ondernemingen gemaakt heeft als gevolg van het gebruik van de dienst zal compenseren.

 13. Hij/zij is zich bewust dat het gebruik van de diensten BDV de vrijheid geeft om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden die het nodig acht.

 14. Eenmaal aangekocht, zullen de licenties op de video en de bijbehorende inhoud geldig zijn tot BDV besluit of het nodig acht deze te verwijderen of elimineren of soortgelijk.

x

Log alsjeblieft in om een video te uploaden

Registreer je met Facebook in twee eenvoudige stappen!
(We gebruiken Facebook enkel om de registratie te versnellen we plaatsen NIKS op jouw tijdslijn)

Login met Facebook

Vond je de video leuk?

Klik op "vind ik leuk" om op de hoogste te blijven en niet de beste video's te missen.

×

Ik ben al fan, bedankt