Sommige van onze merken hebben sociale pagina's waarop we inhoud plaatsen. Sociale pagina's zijn niet alleen etalages voor onze producten, maar plaatsen waar onze volgers hun mening uiten, met elkaar communiceren en interacties tot stand brengen. Onze sociale pagina's zijn openbaar, iedereen kan de pagina's volgen en een reactie achterlaten, om deze reden bedachten we om richtlijnen op te stellen met betrekking tot sociale reacties om te verduidelijken welk type interventie we ondernemen op reacties en welk gedrag we van gebruikers verwachten.

  • Er is geen specifieke operator verantwoordelijk voor het modereren van reacties. We verwijderen echter reacties die aanstootgevend of lasterlijk zijn, haat bevorderen, spam bevatten of buiten het onderwerp vallen, wanneer ze massaal door gebruikers aan ons worden gemeld.
  • We behouden ons het recht voor om reacties die ons ongepast lijken en in strijd zijn met onze richtlijnen, te verwijderen, te verbergen of als spam te rapporteren.
  • In het geval van negatief gedrag dat zich in de loop van de tijd herhaalt of van aanzienlijke omvang is, behouden wij ons het recht voor om te voorkomen dat individuele gebruikers of groepen gebruikers interactie hebben met onze pagina's.
  • De gebruiker die besluit een reactie achter te laten, is zich ervan bewust dat de reactie persoonlijk is en dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor eventuele gevolgen, schade of aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien.
  • Wij raden aan om nooit persoonlijke en gevoelige informatie (adressen, telefoonnummers, wachtwoorden) in reacties bekend te maken, zelfs niet op uitdrukkelijk verzoek.

We verwachten van gebruikers die besluiten een reactie achter te laten dat ze onze richtlijnen respecteren, namelijk:

  • Wees respectvol en vriendelijk: er is een vriendelijke en beleefde manier om elk concept uit te drukken, zelfs als er sprake is van een sterk meningsverschil. We tolereren geen persoonlijke aanvallen op andere gebruikers, op de pagina, op de auteurs van de inhoud en op de personages die in de inhoud kunnen voorkomen of protagonisten zijn.
  • Bijdragen aan de veiligheid van sociale pagina's: hoewel iedereen een reactie op onze sociale pagina's kan achterlaten, distantiëren wij ons van elk onbeleefd gedrag dat de vorm aanneemt van een belediging, dat haat, vijandigheid of negativiteit uitdrukt: reacties met deze kenmerken kunnen verborgen worden en verantwoordelijke gebruikers worden verbannen van de pagina.

Wij geloven in constructieve debatten tussen mensen, zelfs als de meningen tegengesteld zijn, maar tegelijkertijd streven we ernaar de leden van onze community te beschermen en hen een inclusieve, respectvolle en welkome plek voor iedereen te garanderen.