Redactionele waarden zijn leidende principes die uitgevers volgen bij het publiceren en verspreiden van inhoud. We hebben ook waarden die ons begeleiden bij het creëren van elk afzonderlijk stukje inhoud.

Elk merk, product en inhoud die aan Psycode kan worden toegeschreven, wordt gecreëerd door een groep gepassioneerde, professionele en respectvolle personen met ethische waarden, zowel in de echte als in de digitale dimensie. Wat we elke dag produceren, wordt uiteindelijk door miljoenen mensen over de hele wereld gezien of gelezen: we zijn ons hiervan bewust en kunnen garanderen dat het een aantal ethische en morele waarden respecteert die voor ons essentieel zijn:

  • Objectiviteit : wij streven ernaar de feiten op een objectieve manier te presenteren, zonder vervormingen die door belangen worden gedicteerd.
  • Waarheid : het verifiëren van nieuws is aan de orde van de dag bij Psycode. Door de jaren heen hebben we een proces van factchecking geoptimaliseerd waarmee we nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden en dit laatste op de meest nauwkeurige manier kunnen rapporteren.
  • Vrijheid van meningsuiting : we beletten onszelf niet om welk onderwerp dan ook aan te kaarten, zelfs de meest ongemakkelijke en besproken onderwerpen. Wij geloven sterk in onze vrijheid van meningsuiting en die van anderen.
  • Kwaliteit : de artikelen en in het algemeen de geproduceerde inhoud worden onderworpen aan meerdere passages van revisie. Dit komt omdat we het belangrijk vinden om inhoud te publiceren die voldoet aan de eisen van kwaliteit.
  • Verantwoordelijkheid : als uitgever neemt Psycode de verantwoordelijkheid voor wat het publiceert.
  • Gelijkheid : we streven ernaar om alle perspectieven een stem te geven en ervoor te zorgen dat geen enkele categorie individuen wordt uitgesloten of benadeeld in onze inhoud. Gelijkheid benadrukt dat iedere stem respect en aandacht verdient, ongeacht factoren als ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie of andere persoonlijke kenmerken.

Respect voor de redactionele bedrijfswaarden is een prioriteit die wordt gedeeld door alle professionals die met Psycode samenwerken.