Van spelen tot volwassenheid: een onderzoek onthult het verband tussen gedrag in de kleuterklas en de groei

Janine image
door Janine

21 Mei 2024

Advertisement

In een wereld die steeds complexer en veelzijdiger wordt, wordt de opvoeding van jongeren steeds belangrijker en voor veel ouders vormt dit een echte uitdaging. Een recent onderzoek analyseerde de onderlinge verbanden tussen gedrag op school en karakterontwikkeling bij volwassenen en onthulde enkele bijzonder interessante resultaten.

Advertisement

Wat bleek uit het onderzoek?

Freepik

Dit onderzoek benadrukte het belang van sociale vaardigheden bij kinderen en liet zien hoe het vermogen om effectief om te gaan met leeftijdsgenoten en om te gaan met emoties hand in hand gaat met cijfers en resultaten bij het bepalen van het toekomstige succes van een jongvolwassene. 

Via de beoordeling van de leerkrachten, gebaseerd op een sociale competentieschaal die rekening hield met aspecten zoals het begrijpen van de gevoelens van anderen, volgde de observatie het pad van de kinderen naar volwassenheid en onthulde een aantal zeer belangrijke gegevens.

Sociale vaardigheden, zoals geanalyseerd door experts, vergroten niet alleen de kans op het bereiken van belangrijke academische en professionele doelen, maar zijn ook sterk verbonden met een meer voldoening gevend en productiever leven op 25-jarige leeftijd.

De analyse onthulde ook dat dit soort gedrag niet alleen intrinsiek is, maar ook kan worden aangeleerd en verbeterd in de loop van de tijd. De rol van de ouders blijkt dus cruciaal te zijn in dit proces.

Tot slot benadrukt het onderzoek dat het belangrijk is om verder te gaan dan het traditionele op feiten en cijfers gebaseerde onderwijs en ook het onderwijs in sociale vaardigheden op te nemen in het schoolcurriculum.

Advertisement

Hoe kun je een schoolgaand kind het beste onderwijzen?

Freepik

Het onderwijzen van een schoolgaand kind is een complexe taak die een evenwichtige en doordachte aanpak vereist.

Actief leren moet worden aangemoedigd door nieuwsgierigheid en oefening, zodat kinderen onderwijs zien als een interessante reis in plaats van een plicht.

Het is ook essentieel om hen te leren hoe ze hun emoties kunnen identificeren en beheersen en hoe ze empathie en positieve relaties met anderen kunnen ontwikkelen.

Bij dit alles raden verschillende deskundigen ook aan om zelfstandigheid te bevorderen, door kinderen aan te moedigen om zelf beslissingen te nemen en problemen op te lossen om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen en hen voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Tot slot wordt aanbevolen om kinderen aan te moedigen om te lezen, omdat deze activiteit erg belangrijk is voor de intellectuele ontwikkeling en de geest opent voor nieuwe manieren van denken en verschillende ideeën.

Het onderwijs aan jongeren in de leerplichtige leeftijd is een van de belangrijkste elementen voor het opbouwen van de samenleving van de toekomst. Zoals benadrukt door het genoemde onderzoek zijn de sociale vaardigheden die tijdens deze jaren worden verworven net zo cruciaal als schoolonderwijs bij het verzekeren van het welzijn van individuen en toekomstig succes.

Advertisement
Dit vind je misschien ook interessant