5 meisjes besluiten hun tekeningen te verkopen om voedsel te kopen voor de zwerfhonden in hun wijk

Janine image
door Janine

21 Maart 2020

5 meisjes besluiten hun tekeningen te verkopen om voedsel te kopen voor de zwerfhonden in hun wijk
Advertisement

Kleine gebaren en goede dagelijkse handelingen maken het verschil in iemands leven. Je moet van jongs af aan vriendelijk zijn en aan deze trend wennen, vooral tegenwoordig, waar het steeds meer een zeldzame eigenschap lijkt, die de meeste mensen niet bezitten. Martina, Brisa, Lourdes, Kiara en Victoria zijn tussen de 7 en 10 jaar oud, maar ze weten al goed wat het betekent om diegenen te helpen die het moeilijker hebben dan zij. Deze meisjes kregen namelijk het idee om hun tekeningen te verkopen en zo de zwerfdieren uit hun buurt te kunnen voeden. Een nobel gebaar, dat online meteen veel waardering kreeg: veel gebruikers toonden hun goedkeuring en prezen het initiatief van de kleine altruïsten.

via Primera Pagina

Advertisement
Pxhere

Pxhere

Helaas zijn zwerfhonden een fenomeen dat min of meer alle landen van de wereld treft en ervoor zorgt dat miljoenen honden in slechte staat op straat leven: zonder voedsel, zonder een dak boven hun hoofd of een warme plek om te schuilen. De meeste mensen maken zich niet al te druk als ze ze op straat zien, maar gelukkig zijn er nog altijd mensen die zich hun lot aantrekken. De nieuwe generaties lijken zich wat meer bewust te zijn en proberen uit alle macht het probleem een halt toe te roepen.

Advertisement
Facebook / El Campito Refugio

Facebook / El Campito Refugio

In de stad Tapalqué, in Argentinië, in Buenos Aires, hebben een paar meisjes tussen de 7 en 10 jaar actie ondernomen om zwerfhonden in hun gebied te helpen. Samen besloten ze tekeningen te maken om te verkopen; met het ingezamelde geld wilden de meisjes honden in moeilijkheden helpen door ze op zijn minst wat voedsel en water te geven.

Facebook / Agrupación Seres

Facebook / Agrupación Seres

Ze gingen heel eenvoudig op de stoep van de hoofdstraat zitten en hingen de tekeningen op aan het zonnescherm van een winkel. In plaats van deze jonge meisjes, die het al zo druk hebben, de rug toe te keren, droeg elke volwassene die hen met hun kleine “verkooppunt” het pad kruiste, bij aan het initiatief en voelde zich bijna verplicht tegenover de jongere generaties.

Facebook / Juninhoy

Facebook / Juninhoy

Met dit eenvoudige idee zijn de meisjes erin geslaagd om eten te kopen voor tientallen honden, wat aantoont dat het altijd het juiste moment is om diegenen te helpen die in nood zijn.

Advertisement