In Mexico wordt iedereen die op straat geen masker draagt, gedwongen sociaal nuttige taken uit te voeren

Janine image
door Janine

07 Oktober 2020

In Mexico wordt iedereen die op straat geen masker draagt, gedwongen sociaal nuttige taken uit te voeren
Advertisement

Al maanden doet de Covid-19-pandemie zijn aanwezigheid voelen over de hele wereld. Maatregelen om infecties en sterfgevallen te bestrijden zijn over de hele wereld vermenigvuldigd, met verschillende frequenties en modaliteiten, in afwachting dat de ziekte zijn greep op de bevolking wat zal lossen. Juist onder de mensen zijn er echter nog steeds personen die niet kunnen accepteren dat het voor het algemeen welzijn gepast is om zich aan regels en verantwoord gedrag te houden.

Weigeren om bijvoorbeeld een masker te dragen, is veel wijdverspreider dan we denken en om het tegen te gaan, bestuderen de autoriteiten van verschillende landen over de hele wereld steeds strengere maatregelen voor de terughoudenden. Net zoals gebeurde in Mexico, waar de regering besloot krachtige tegenmaatregelen te nemen.

via Codigo San Luis

Advertisement
JEDIKNIGHT1970/Wikimedia - foto di archivio

JEDIKNIGHT1970/Wikimedia - foto di archivio

Op donderdag 24 september 2020 keurde het Staatscongres nieuwe sancties goed voor degenen die op straat geen beschermend masker dragen. De personen in kwestie krijgen eerst een schriftelijke waarschuwing, en kunnen later worden gedwongen tot maatschappelijk zinvolle werkzaamheden.

Een straf die veel discussie oproept, nadat soortgelijke maatregelen in andere delen van de wereld zijn genomen. In Indonesië bijvoorbeeld, zijn degenen die protesteren tegen het gebruik van maskers gedwongen om graven te graven voor de slachtoffers van Covid-19. De in Mexico goedgekeurde sancties zijn ook van toepassing op degenen die deelnemen aan ongeoorloofde openbare bijeenkomsten, uiteraard zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te respecteren.

Om de naleving van de regels aan te moedigen, hebben de Mexicaanse regering en gemeenten overeenkomsten gesloten die voorzien in de gratis verstrekking van alle beschermingsmiddelen aan burgers, om de gemeenschap voorbereid te maken zichzelf te beschermen. Wat vind jij? Is sociaal zinvol werk voor wie geen masker draagt ​​een juiste of overdreven maatregel?

Advertisement