Hij vangt twee zwervende berenwelpen op... de beslissing die hij daarna maakt, kost hem zijn baan!

door Sarah Nichele

10 September 2016

Hij vangt twee zwervende berenwelpen op... de beslissing die hij daarna maakt, kost hem zijn baan!
Advertisement

Het verhaal van de Canadese jachtopziener Bryce Casavant is verbijsterend. Nadat hij twee berenwelpjes, die op zoek waren naar hun moeder die eerder werd afgeschoten, had opgevangen, werd hij op staande voet geschorst met inhouding van zijn salaris omdat hij weigerde de welpjes af te maken, zoals hem werd opgedragen. De zaak is nog in ontwikkeling, maar velen hebben verbijsterd en afkeurend gereageerd op de schorsing van de jachtopziener... 

via vancouverisland.ctvnews.ca

Advertisement

In juli 2015 werd de moeder van deze welpjes betrapt op het plunderen van een vriezer in de tuin van een privéwoning, en werd om die reden afgeschoten.

In juli 2015 werd de moeder van deze welpjes betrapt op het plunderen van een vriezer in de tuin van een privéwoning, en werd om die reden afgeschoten.
Advertisement

Haar welpjes begonnen vervolgens het bos in Brits-Columbia (Candada) af te struinen op zoek naar hun moeder, totdat ze zich op het gebied dat door mensen wordt bewoond begaven.

Haar welpjes begonnen vervolgens het bos in Brits-Columbia (Candada) af te struinen op zoek naar hun moeder, totdat ze zich op het gebied dat door mensen wordt bewoond begaven.

Bewoners waarschuwden de dierenbescherming en Bryce Casavant, die werkzaam was als jachtopziener, ving de beertjes op. Toen hij opdracht kreeg om de welpjes af te maken, weigerde hij.

Bewoners waarschuwden de dierenbescherming en Bryce Casavant, die werkzaam was als jachtopziener, ving de beertjes op. Toen hij opdracht kreeg om de welpjes af te maken, weigerde hij.

Hij bracht de dieren naar een opvangcentrum voor wilde dieren en werd geschorst met inhouding van zijn salaris vanwege zijn weigering.

Hij bracht de dieren naar een opvangcentrum voor wilde dieren en werd geschorst met inhouding van zijn salaris vanwege zijn weigering.

Na juridische stappen te hebben ondernomen en na veel online steun en een petitie die meer dan 100.000 keer werd getekend, werd Casavant overgeplaatst. Casavant betreurde in een interview de beslissing van zijn superieuren, en gaf aan dat hij precies dezelfde keuze zou maken als hij het terug kon draaien.

Advertisement