Wie altijd de grammaticale fouten van anderen corrigeert, is meestal een onaangenaam persoon, volgens deze studie

Janine image
door Janine

28 Oktober 2018

Wie altijd de grammaticale fouten van anderen corrigeert, is meestal een onaangenaam persoon, volgens deze studie
Advertisement

We leven in een tijdperk waarin we veel meer schrijven dan een paar decennia geleden, toen het praten het schrijven ver overtrof. Tegenwoordig gebruiken we het toetsenbord echter om berichten te verzenden of om op sociale netwerken te communiceren. Het resultaat? Dat er veel grammaticale fouten, die gecamoufleerd kunnen worden in de gesproken taal, aan het licht komen.

Er zijn twee soorten mensen in de wereld: zij die met afschuw met een grammaticale fout worden geconfronteerd en dit maar moeilijk kunnen verbergen, en degenen die een typefout niet erg vinden en geen vooroordeel willen creëren. De wetenschap is door een studie tot een conclusie gekomen: zij die het niet kunnen laten om fouten te corrigeren, zijn onplezierige mensen.

via businessinsider.com

Advertisement
pixabay.com

pixabay.com

Aan het experiment van de Universiteit van Michigan hebben 83 vrijwilligers meegedaan, die de taak kregen om enkele via e-mail ontvangen antwoorden te lezen van een advertentie van een kamergenoot.

De vrijwilligers werd gevraagd om eventuele gevonden grammaticale fouten en de emotionele reactie op fouten te noteren: in de e-mails zaten verschillende typische fouten in de Engelse taal. De deelnemers vulden vervolgens een vragenlijst in over hun persoonlijkheid, waardoor onderzoekers een verband konden leggen tussen karakter en de reactie op een fout.

Zo constateerden de onderzoekers dat de mensen die zich het meest irriteerden bij het zien van een grammaticale fout de meest introverte mensen waren, niet beschikbaar voor anderen en altijd klaar om te oordelen. De meer extraverte deelnemers meldden dat ze de aanwezigheid van fouten niet al te hinderlijk vonden.

Met andere woorden, de studie wees uit dat degenen die grammaticale fouten van anderen corrigeren, weinig aangename mensen zijn... of onaangenaam om geen eufemisme te gebruiken!

Ben je het eens met het gedane onderzoek? Hoe ga jij om met grammaticale fouten?

 

 

Advertisement