Dit zijn de 8 soorten persoonlijkheden volgens de psychoanalyticus Jung

Janine image
door Janine

26 December 2018

Dit zijn de 8 soorten persoonlijkheden volgens de psychoanalyticus Jung
Advertisement

Carl Gustav Jung was een zeer belangrijke psychoanalyticus in de twintigste eeuw vanwege zijn persoonlijkheidstheorieën. Hij was een student van Sigmund Freud, destijds bekend om zijn revolutionaire theorieën over neurose. Maar Jung verliet zijn leraar snel toen de twee verschillende ideeën begonnen te krijgen over sommige kwesties, zoals de interpretatie van dromen en de theoretisering van een individueel en collectief onderbewustzijn. De Jungiaanse theorieën worden beïnvloed door de invloeden van mythologie en religie, evenals door psychoanalyse. Zijn studies brachten hem vervolgens ertoe het concept van "archetypen" uit te werken, dat wil zeggen de symbolen die mensen verenigen en die aanwezig zijn in het onderbewustzijn.

via Psychological_Types

Advertisement
Luis Alejandro Cruz Rodas/Youtube

Luis Alejandro Cruz Rodas/Youtube

Jung heeft ook de persoonlijkheid behandeld en deze opgesplitst in vier precieze psychologische functies, die elk op een andere manier aanwezig zijn: gedachte, gevoel, intuïtie en sensatie. Uit deze onderverdeling worden volgens Jung twee fundamentele typen van karakter gevormd, introvert en extravert, waaruit acht soorten persoonlijkheden voortkomen.
1. Nadenkende Extroverten: individuen van dit type hechten veel belang aan feiten en weinig aan theorie, ze zijn niet erg gevoelig en houden niet bepaald van veranderingen.
2. Nadenkende Introverten: ze zijn het tegenovergestelde van de eerste, ze zijn erg nadenkend en gesloten naar de buitenwereld toe.
3. Sentimenteel Extroverten: het zijn sociale en expansieve individuen, ze zijn empathisch en slagen erin zich gemakkelijk aan te passen binnen sociale contexten.
4. Sentimenteel Introverten: ze zijn vaak zwijgzaam en eenzaam, maar ook erg gevoelig en empathisch, ze houden er niet van om hun gevoelens naar buiten te brengen.

Advertisement
pixabay.com

pixabay.com

5. Intuïtief Extrovert: over het algemeen zijn ze individuen vol enthousiasme, dynamiek en ook opportunisten. Om hun doelen te bereiken gaan ze niets uit de weg.
6. Intuïtief Introvert: het zijn diegenen die worden gedefinieerd als dromers, ze zijn idealisten en daarom niet erg concreet.
7. Zintuiglijk Extrovert: het zijn estheten, in de constante zoektocht naar de geneugten van het leven, maar ze zijn altijd realistisch.
8. Zintuiglijk Introvert: ze hebben de ziel van artiesten, hun subjectiviteit is het belangrijkste en het enige middel om de buitenwereld te interpreteren en te relateren.

Deze onderverdeling van Jungs psychologische typen was fundamenteel voor latere persoonlijkheidsstudies. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Myers en Briggs voor het theoretiseren van de persoonlijkheidsindicator, die een hele reeks psychologische kenmerken identificeert die 16 soorten persoonlijkheden definiëren.

Advertisement