Een zeldzame gouden munt met een waarde van meer dan $2000 is geschonken aan een goed doel

Janine image
door Janine

28 Januari 2024

Een zeldzame gouden munt met een waarde van meer dan $2000 is geschonken aan een goed doel
Advertisement

Geven aan goede doelen is een gebaar van groot altruïsme dat de meest behoeftigen kan helpen. Er worden steeds meer organisaties opgericht of uitgebreid dankzij de vrijgevigheid van degenen die besluiten hun hart te openen en een donatie te doen. Het maakt immers niet uit om een groot bedrag te geven: het enige wat nodig is, zijn een paar munten en een groot aantal mensen die bereid zijn om mee te doen.

Toch besluit soms één individu om een belangrijke bijdrage te leveren. In dit geval deed hij - een mysterieuze man - dat op een nogal bijzondere manier: hij deponeerde een massief gouden munt met een zeer hoge waarde in een donatiebus! Ook dit jaar herhaalde de geschiedenis zich: het verhaal is inmiddels een bekende legende geworden.

Advertisement

De vondst van de gouden munt

De vondst van de gouden munt

@WACO100TEXAS/X

Het merkwaardige voorval vond plaats in Fort Collins, Colorado: in de iconische rode donatiebus van het Leger des Heils - een beweging die zich inzet voor de verspreiding van het christendom - werd een heel bijzondere munt gevonden.

Tussen de verschillende munten viel namelijk een Zuid-Afrikaanse Krugerrand op, een gouden munt uit Zuid-Afrika. De waarde van de Krugerrand werd geschat op ongeveer $2.100 en die munt alleen al droeg aanzienlijk bij aan de totale donaties. En het interessantste deel moet nog komen.

Het lijkt er namelijk op dat in Fort Collins het ontvangen van die specifieke gouden munt een gewoonte is geworden, een soort traditie, aangezien hij al meer dan 20 jaar elk jaar als gift wordt gevonden!

Advertisement

Het verhaal achter een 20-jarige traditie

Het verhaal achter een 20-jarige traditie

Erin Khoo/Flickr

Sinds 1998 werd het mooie gebaar steeds herhaald: steevast deed een anonieme schenker rond de kerstdagen een Krugerrand uit Zuid-Afrika in de bus. De munt heeft zo'n “solide” marktwaarde dat hij vaak wordt gebruikt om spaargeld in om te zetten: veel mensen kopen hem vanwege zijn stabiliteit.

Dankzij donaties werd er vorig jaar alleen al meer dan $75.000 opgehaald! En iemand lijkt de mysterieuze schenker na te doen: in naburige steden werden ook andere zeldzame munten gevonden: twee ervan waren opnieuw Kruggerrands, terwijl een andere een 1999 American Gold Eagle Bullion was die nog meer waard was (ongeveer 2200 dollar).

De leden van het Leger des Heils waren opgetogen over de vrijgevigheid van de mensen en een van hen beschouwde de vondst van een van de zeldzame munten als een echte zegen. Een andere donateur had een waardevolle munt verborgen door deze op te rollen in een briefje van 5 dollar.

Ook dit jaar besloten een aantal vermoedelijk rijke burgers hun steentje bij te dragen om wat een echte traditie is geworden, namelijk het doneren van gouden munten, levend te houden. Wat vind jij van dit zeer originele verhaal?

Advertisement