Hij betaalt geen alimentatie voor zijn zoon: de rechtbank straft hem door hem te verbieden naar het stadion te gaan

Janine image
door Janine

21 Juni 2023

Hij betaalt geen alimentatie voor zijn zoon: de rechtbank straft hem door hem te verbieden naar het stadion te gaan
Advertisement

Voor veel mensen is een pauze nemen van het werk een waar genoegen, vooral als ze werk doen waar ze niet bijzonder gepassioneerd over zijn. Dus nadat ze hun verplichtingen hebben vervuld, "vluchten" ze op zoek naar vermaak of om bij hun familie te zijn. Daar is niets mis mee: het belangrijkste is dat je een leven leidt met respect voor anderen en de wetten van de gemeenschap waarin je leeft.

De hoofdrolspeler van dit verhaal blijkt echter "gebrekkig" te zijn in sommige van zijn taken, maar niet in die op de werkplek: hij "loopt" niet weg van zijn baas of zijn bedrijf, maar van zijn ouderlijke verantwoordelijkheden.

via Laguiadelvaron

Pexels - Not the actual photo

Pexels - Not the actual photo

De man in kwestie is een vader: hij heeft de verantwoordelijkheid over een 12-jarige zoon. Of in ieder geval zo is het op papier. Wat zeker is, is dat hij talloze keren weigerde alimentatie aan zijn vrouw te betalen voor het onderhoud van laatstgenoemde.

De moeder van de jongen, afkomstig uit de stad Rosario, in Argentinië, werd daarom gedwongen om naar de plaatselijke rechtbank te gaan om het in gebreke blijven van de man te melden. Hier gaf de rechter Andrea Mariel Brunetti een strenge les aan de genoemde persoon door hem op verschillende fronten te "straffen".

Allereerst dwong hij hem de in die jaren gemiste betaling volledig te vergoeden en vervolgens raakte hij hem "in het hart".

Advertisement
Pixabay - Not the actual photo

Pixabay - Not the actual photo

De autoriteit stelde namelijk vast dat de man het land niet had kunnen verlaten, trok zijn rijbewijs in en verbood hem het Newell's Old Boys voetbalstadion in Rosario te bezoeken: zijn naam werd ingeschreven in een register van personen met beperkte toegang tot voetbalwedstrijden, tot volledige betaling van de verschuldigde alimentatie.

De rechter onthulde dat het niet nakomen van verplichtingen in strijd is met het recht van de minderjarige op een "adequate" levensstandaard, evenals op de maximale bevrediging van zijn rechten. Bovendien vormt het een daad van gendergerelateerd geweld, aangezien het de economische situatie van de moeder aantast, aangezien zij uitsluitend moet voorzien in de materiële behoeften van de minderjarige.

Een beslissing genomen voor het welzijn van de familie van de jongen die de in gebreke blijvende vader zeker zal doen nadenken. Vind je de maatregelen die de rechter heeft genomen ter bescherming van moeder en kind rechtvaardig?

Advertisement