Komt niemand haar opzoeken? Vrouw laat haar volledige erfenis na aan haar viervoeters

Janine image
door Janine

01 Februari 2024

Komt niemand haar opzoeken? Vrouw laat haar volledige erfenis na aan haar viervoeters
Advertisement

Als je een bepaald punt in je leven hebt bereikt, misschien als je een bepaalde leeftijdsgrens hebt bereikt, begin je de balans op te maken van je bestaan. Je denkt na over het verleden, wat je hebt gedaan, relaties met mensen en je familie. Gedachten die elkaar opvolgen en achtervolgen totdat er min of meer definitieve conclusies worden getrokken.

Het is op deze momenten dat je de mensen kunt “catalogiseren” die een plaats in je leven hebben ingenomen, waarbij je begrijpt of ze zich correct gedroegen of niet.

Advertisement

De keuze van mevrouw Liu

De keuze van mevrouw Liu

Rawpixel

Mevrouw Liu moet precies deze overwegingen hebben gemaakt toen ze, terugkijkend op haar leven, besloot om al haar bezittingen na te laten aan haar honden- en kattenvrienden. Het is niet ongewoon dat zeer rijke mensen besluiten om hun erfenis niet aan mensen na te laten, maar aan hun viervoeters. Zo ook deze vrouw uit Shanghai, maar wat dreef haar tot deze beslissing?

Uit verklaringen die in de loop der tijd zijn afgelegd, blijkt dat de vrouw niet bepaald tevreden was met het gedrag van haar drie kinderen. Ze stonden haar niet bij zoals ze had gewild, zelfs niet tijdens een periode van ziekte. Haar dieren daarentegen waren altijd aan haar zijde geweest en vergezelden haar elke dag, zowel in goede als in slechte tijden. 

Zo kwam ze tot de beslissing. Maar is het echt mogelijk om geld en bezittingen aan dieren na te laten? Dat hangt ervan af!

Advertisement

Hoe laat je een erfenis na aan dieren?

Hoe laat je een erfenis na aan dieren?

Pxhere

Met een testament is het mogelijk om te beslissen naar wie je bezittingen zullen gaan als je voorgoed afscheid hebt genomen van de wereld. Degenen die ervoor kiezen dit niet te doen, maken eenvoudigweg gebruik van de wetten die de erfopvolging regelen, terwijl degenen die duidelijkere ideeën hebben, anders handelen. De kwestie van mevrouw Liu is niet de eerste waarbij viervoeters betrokken zijn die plotseling miljonair zijn. Maar hoe kunnen ze de financiën beheren?

Allereerst moet gezegd worden dat elk land zijn eigen regels heeft en een specifieke manier om met dit soort zaken om te gaan. In China, net als in veel andere landen in de wereld, is het niet mogelijk om een erfenis rechtstreeks aan viervoeters na te laten, maar is menselijke tussenkomst vereist. Hier moet dus een bewindvoerder worden aangesteld voor de dieren, of er moet worden bepaald dat degene die erft altijd zal zorgen voor de hond, kat of ander dier dat toebehoorde aan de overledene. Maar er is ook een andere mogelijkheid: een vertrouwenspersoon de opdracht geven om een liefdadigheidsvereniging op te richten voor een specifieke categorie dieren, waarbij uiteraard niet alleen “theoretische” voorzieningen worden nagelaten, maar ook de materiële en monetaire middelen om dit in de praktijk te brengen. 

Zo wordt de bureaucratische hindernis overwonnen en kunnen de dierbare dierenvrienden genieten van een royale erfenis.

Wie zou het geld kunnen beheren?

Wie zou het geld kunnen beheren?

Rawpixel

In het geval van Shanghai nam de vrouw de beslissing om een ​​dierenkliniek het beheer van de erfenis van 2,5 miljoen euro toe te vertrouwen die ze aan haar honden en katten en aan al hun nakomelingen zou hebben nagelaten. Haar kinderen hadden niet aan haar zijde gestaan ​​en zouden geen cent ontvangen als ze er niet meer was. Een lineaire redenering waar andere mensen het mee eens zijn, maar is het wel verstandig om te besluiten alles aan je dieren te schenken?

Het is niet bekend hoe oud mevrouw Liu is en hoe lang ze heeft om te beslissen deze regeling te bevestigen of te wijzigen. Wat zeker is, is dat ze op dit moment haar wens heeft geuit en dat geen van haar kinderen tegen haar wensen in kan gaan.

Vind je dat het juist is om zo'n redenering te maken als je dierbaren tijdens je leven niet aanwezig zijn, of denk je dat het nogal riskant is om zo'n hoge erfenis aan katten en honden na te laten en dat er voor andere oplossingen zou kunnen worden gekozen?

Advertisement