12 regels voor een goede opvoeding die tegenwoordig niet meer worden gebruikt

door Janine

04 Maart 2019

12 regels voor een goede opvoeding die tegenwoordig niet meer worden gebruikt
Advertisement

Hoe vaak heb je niet van je grootouders gehoord dat "de kinderen van tegenwoordig..." anders zijn en dat "in hun tijd..." er een betere opvoeding was? Waarschijnlijk vaak; en je hebt misschien vaak gereageerd door met je ogen te rollen. Tot je volwassen bent; en op een dag, kijkend naar je kinderen, soortgelijke woorden - maar met dezelfde betekenis - uit je mond komen.

Het is onvermijdelijk dat tijden veranderen, en dus ook gewoonten en tradities en intergenerationele relaties; maar dit rechtvaardigt niet het gebrek aan opvoeding. Dit zijn enkele van de goede basisregels waarmee de meesten van ons volwassenen zijn opgegroeid en die we soms missen.

Advertisement
Florida Memory/Flickr

Florida Memory/Flickr

1. De gouden regel. Het principe dat voor elke sociale relatie gold, werd ons met de paplepel ingegoten: doe anderen niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan.

2. De magische woorden. Er bestonden geen bevelen die van kinderen afkomstig waren, dus elke vraag ging vergezeld van "alsjeblieft", en elke toezegging werd beantwoord met een "dankjewel"

3. Een formule van respect. Aan onbekenden en alle volwassenen met wie er weinig vertrouwen was, richtten zij zich tot hen door hen met "mevrouw" of "meneer" aan te spreken

4. Nooit in discussie gaan met een volwassene. Het negeren van een bevel van een ouder of het betwijfelen van de waarde van woorden betekende een gedenkwaardige straf.

Advertisement
Michael and Franzie Nelson/flickr

Michael and Franzie Nelson/flickr

5. Ellebogen. Ze neigden er steevast toe om ze op tafel te laten rusten; en altijd eiste de moeder ze meestal onmiddellijk daar weg te halen

6. Vergeving. De voorwaarde om zich in onschuld te wassen en opnieuw opgenomen te worden onder de "juisten" was om vergeving te vragen; elke andere manier om iemands acties te rechtvaardigen of uit te leggen zou de straf verlengen.

7. De toestemming. Het was nodig om altijd te vragen: van tafel gaan voor de anderen klaar waren, naar het toilet gaan, met vrienden uitgaan, enz.

8. De juiste groet. Er was geen universeel "Hallo", zo niet tussen vrienden in het park, maar de volwassenen werden begroet met "goedemorgen", "goedemiddag" en "goedenavond": begrijpen wanneer het juiste moment was om het ene of het andere te gebruiken was niet zo ingewikkeld.

12 regels voor een goede opvoeding die tegenwoordig niet meer worden gebruikt - 3

9. De hoed. Bij het betreden van een gesloten plaats, waren kinderen en mannen verplicht hun hoed of pet af te doen; dezelfde regel werd gebruikt in elke andere situatie die respect vereiste, zoals praten met een politieagent of een gebed uitspreken.

10. De o.v.t.t. Deze onbekende manier, helaas vaak verward met de aanvoegende wijs, was het werkwoord om elk verzoek te formuleren. "Ik zou", nooit "ik wil".

11. Onderbreek volwassenen niet. Wanneer volwassenen praatten, moest je wachten op een pauze in hun gesprekken om hen iets te kunnen zeggen.

12. Plaats maken. In de bus of in de trein stonden we altijd op om plaats te maken voor een ouder iemand; niemand draaide zijn hoofd om, noch vroeg de oudere om een plek.

Misschien vind je dat deze regels te streng zijn; toch zijn hele generaties ermee opgegroeid en het lijkt niet dat deze goede regels hen kwaad hebben gedaan. Mis jij ze ook?

Advertisement