Een tiener sluit zichzelf drie dagen op in de toiletten op school: hij wilde ontsnappen aan de pestkoppen die hem achtervolgden

Janine image
door Janine

14 Oktober 2020

Een tiener sluit zichzelf drie dagen op in de toiletten op school: hij wilde ontsnappen aan de pestkoppen die hem achtervolgden
Advertisement

Pesten is een echte plaag die meer jonge mensen treft dan we denken. Vaak zijn niet alle kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van plagerij en geweld in staat om hun situatie aan volwassenen kenbaar te maken, waardoor ze dag in dag uit in angst leven. Scholen, plaatsen waar ze zich veilig zouden moeten voelen, worden zo "gevangenissen", die ze koste wat kost willen vermijden.

De tiener waarover we je nu gaan vertellen, is helaas weer een trieste demonstratie van wat we hierboven beschrijven. De jongen, die anoniem bleef, kwam dagenlang niet op school, maar bevond zich in een situatie die zeker niet aangenaam was.

via Bristol Live

Advertisement
Needpix - foto di archivio

Needpix - foto di archivio

We zijn in het Verenigd Koninkrijk, om precies te zijn op de Cotham School in Bristol. Het was hier dat plotseling een jonge leerling besloot om niet meer in de klas te verschijnen, wat zowel bij het gezin als bij het onderwijzend personeel tot bezorgdheid leidde, die hen waarschuwde voor zijn afwezigheid. Kortom, het bleek dat de jongen zich systematisch verstopte in de toiletten van het instituut om te ontsnappen aan persoonlijke ontmoetingen met zijn klasgenoten die hem voortdurend pestten.

Drie dagen lang zat de jongen daar, alle mogelijkheden voor uitwisseling met de buitenwereld vermijdend, ervan overtuigd dat zijn klas een vreselijke plek was om van te ontsnappen en je voor te verstoppen. De school nam dit aanvankelijk niet serieus en argumenteerde met de ouders dat ze nog nooit van problemen met pesten hadden gehoord, en dat dergelijke gebeurtenissen zich nooit hebben voorgedaan. Onder druk van de vader en moeder van de arme jongen begonnen ze echter te onderzoeken wat er aan de hand was en beloofden ze dat ze al het mogelijke zouden doen om in te grijpen.

Advertisement
Elizabet21/Wikimedia

Elizabet21/Wikimedia

Het bewijs was helaas erg triest. Stel je voor dat je in de schoenen staat van de gepeste tiener in kwestie: hoe erg moet het zijn geweest om jezelf 3 dagen op te sluiten op een toilet? Pestkoppen moeten echt beseffen hoeveel pijn en schade ze hun slachtoffers toebrengen. Daarom moeten we het bewustzijn vergroten over de kwestie die onmiddellijk op scholen begint. We wensen de hoofdrolspeler van ons verhaal het allerbeste, in de hoop steeds minder verhalen te lezen zoals dat van hem…

Advertisement