Werknemers worden gedwongen extreem lang te werken, zodat overwerken de norm wordt

Janine image
door Janine

26 April 2024

Werknemers gedwongen om lange diensten te draaien
Advertisement

In de wereld van vandaag zijn flexibele werktijden steeds belangrijker geworden omdat ze werknemers in staat stellen hun tijd onafhankelijk te beheren en de balans tussen hun professionele en persoonlijke leven te verbeteren.

Het onderscheid tussen flexibele werktijden en overwerken kan echter complex zijn en soms tot misverstanden leiden, zoals in het geval van de werknemer in dit verhaal.

Advertisement

Wat gebeurde er precies?

Freepik

Een medewerker van een IT-ondersteuningsbedrijf vertelt in een bericht op Reddit dat hij een informele afspraak heeft gemaakt met zijn werkgever om zijn tijd flexibel te beheren in plaats van telefoontjes buiten kantooruren als overuren op te nemen.

Deze regeling heeft voor beide partijen jarenlang goed gewerkt: de medewerker was altijd bereikbaar en loste problemen op ieder moment, ook buiten de reguliere kantooruren, probleemloos op.

Op een dag vroeg de werkgever hem echter om tot het einde van zijn normale kantooruren te blijven, omdat andere werknemers hadden geklaagd dat hij vaak een uur te vroeg het kantoor verliet.

De werknemer probeerde uit te leggen dat hij alleen maar gebruik maakte van de extra uren die hij had opgebouwd, maar zijn baas hield vol dat vroegtijdig vertrek door zijn collega's als zeer slecht zou worden ervaren.

Op dat punt besloot de werknemer het verzoek serieus te nemen en begon alle extra uren als overuren te registreren, zelfs de uren die hij voorheen als vrije tijd zou hebben beschouwd.

De werknemer benadrukte ook dat zijn werk heel goed vanuit huis kon worden gedaan dankzij de toegang op afstand, maar het bedrijf gaf er de voorkeur aan dat hij de hele dag op kantoor bleef, wat een ouderwetse mentaliteit weerspiegelt.

Advertisement

Wat is de grens tussen overuren en flexibele uren?

Wat is de grens tussen overuren en flexibele uren?

Freepik

De grens tussen overwerken en flexibele werktijden kan behoorlijk delicaat zijn en is vaak afhankelijk van de afspraken die tussen werknemer en werkgever worden gemaakt.

Flexibele werktijden impliceren doorgaans een zekere vrijheid voor de werknemer om te bepalen wanneer en hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert, zolang de door het bedrijf vastgestelde algemene werkuren gerespecteerd worden.

In deze context kan de werknemer de mogelijkheid hebben om de werkdag op andere dan de traditionele tijden te beginnen of eindigen, op afstand te werken of pauzes te nemen tijdens de werkdag, zolang hij of zij de toegewezen taken maar voltooit.

Er is echter sprake van overwerken wanneer de werknemer buiten de normale werkuren werkt, meestal als reactie op specifieke zakelijke behoeften, zoals krappe deadlines, noodsituaties of urgente projecten. Overwerken wordt vaak gecompenseerd door extra betalingen of extra vrije uren.

De scheidslijn tussen overwerken en flexibele werktijden kan echter vaag worden als er geen duidelijk onderscheid bestaat tussen de twee soorten werkprestaties binnen het contract of in informele overeenkomsten tussen werknemer en werkgever.

Het verhaal van de IT-ondersteuner benadrukt het belang van het duidelijk definiëren van de grenzen tussen overwerk en flexwerk. Hoewel flexibiliteit erg belangrijk is geworden in de moderne arbeidswereld, kan het gebrek aan duidelijkheid en communicatie tussen werknemer en manager gemakkelijk tot misverstanden en conflicten leiden: de werknemer in dit verhaal nam later ontslag en vond een bedrijf met een soortgelijke mentaliteit en adviseerde alle Reddit-gebruikers om hun waarde niet als vanzelfsprekend te beschouwen!

Advertisement